Happy Anniversary! Salamat dahil kahit hindi mo madalas nasasabyan ang kabiliwan ko, hindi mo pa rin ako iniiwan.

 

The owner of this quotes and images is Comiskey. We are just publishing it. To submit your quotes, click on contact us from the main menu.